Dziękujemy firmie Prezot za zakup nowych ławek rezerwowych!