Dziękujemy za wsparcie finansowe ze strony Województwa Podlaskiego, które było Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.